ppg ummetro

Bapak-ibu guru pamong Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan 2 Tahun 2023 dapat mengunduh Sertifikat pada laman berikut.

No Guru Pamong Ekonomi Link Unduh
1. Nevia Eki Apriliani, S.Pd. Gr Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Nevia
2. Miftachul Adlim, S.Pd., Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Mitachul
3. I Gusti Putu E S, S.Pd., M.Pd, Gr. Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-I-Gusti
4. Neli Nurpiantini, SE.Sy., Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Neli
5. Suci Lestari Dewi, S.E., Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Suci
6. Hazafiah,S.M.,Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Hazafiah
7. Ernawati S., S.E., Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Ernawat
8. Evi Rianti, S.Pd., Gr Sertifikat-Pamong-PPG-Daljab-K1-A2-Evi
9. Suryanto, S.E. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Suryanto
10. Rini Danuwanti, S.E., M.Pd. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Rini
11. Heri Supranoto, M.Pd. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Heri
12. Drs. Supriyo, M.Pd. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Supriyo
No Guru Pamong Sejarah Link Unduh
1. Hesti Dwi Prihastuti, S.Pd., Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Hesti
2. Dra. Siti Erlina Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Siti
3. Novianita, S.Pd., Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Novia
4. Drs. Setyo Widodo, M.M. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Setyo
5. Heny Yantini, M.Pd., Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Heny
6. Zaidan Almas, S.S., M.Pd.,Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Zaidan
7. Maryuning, S.Pd.,M.Si. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Maryuning
8. Endang Supriatin, S.Pd. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Endang
9. Ahmad Rosadi, S.Pd, Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Ahmad
10. R. Dinda Kesumajati, S.Pd., Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Dinda
11. Cicih Ninawati, S.Pd., Gr. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Cicih
12. Suti Suryani, S.Pd. Sertifikat Pamong PPG Daljab K1 A2 Suti

 

DB